اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور

مودی گرامی
به اطلاع می رساند آخرین موعد ارسال اظهارنامه پایان خرداد ماه می باشد. شرط ارسال اظهارنامه تکمیل فرایندهای ثبت نام الکترونیک می باشد. لذا با توجه به ترافیک بالای سامانه ها در روزهای آخر با مراجعه به پرونده الکترونیک خود نواقص را تکمیل نمایید.

پست های مرتبط

پیام بگذارید