اعترافات مديرعامل بيمه ميهن

اعترافات مديرعامل بيمه ميهن

گروه اقتصادی بولتن نيوز: او پیشتر اذعان کرده بود که شرکت با یک زیان انباشته وارد سالهای بعد حیات خود شده است و بالاترین اولویت او کاهش این زیان انباشته است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از پایگاه خبری راز پول، همین جمله کوتاه این مدیرعامل جوان چندی پیش ابهام و پرسش های بسیاری را در خصوص عملکرد مدیران گذشته این شرکت و البته نهاد نظارتی و عملکرد مدیران شرکت های اتکایی به دنبال دارد. جمله ای که حالا به بورس هم تلویحا تکرار کرده است.

او در نامه ای به بورس هم اذعان کرده است که نظر به اینکه بخش اعظم خسارت های پرداختی به مبلغ 135 میلیارد تومان ناشی از بیمه نامه هایی است که در سال های قبل که با ریسک و نرخ نامناسب صادر گردیده بود و با توجه به سیاست های فروش شرکت در شناسایی ریسک مناسب و نرخ صدور بیمه نامه ها خسارت پرداختی بیمه نامه ها با 20 درصد افزایش پیش بینی شده است.

پست های مرتبط

پیام بگذارید