افزایش مالیات اصناف امسال از صفر تا ۱۵ درصد تعیین شد

افزایش مالیات اصناف امسال از صفر تا ۱۵ درصد تعیین شد

رئیس اتاق اصناف تهران:

🔹کسانی که یک تا دو و نیم میلیون تومان مالیات در سال 96 مالیات پرداخت کرده اند امسال هم باید مطابق همان سال مالیات بپردازند.

🔹کسانی هم که دو و نیم میلیون تا پنج میلیون تومان در سال 96 مالیات پرداخت کرده اند هم اکنون باید پنج درصد به اصل مالیات پرداختی خود در سال 96 بیفزایند.

🔹کسانی که پنج تا 10 میلیون تومان مالیات طی سال 96 پرداخت کرده اند امسال باید 9 درصد بیشتر مالیات پرداخت کنند.

🔹به اصل مالیات کسانی هم که بیش از 10 میلیون تومان در سال 96 پرداخت کرده اند امسال باید 15 درصد اضافه شود.

پست های مرتبط

پیام بگذارید