بازدید مدیرعامل شركت بيمه دانا در مناطق سیل زده استان مازندران

بازدید مدیرعامل شركت بيمه دانا به همراه قائم مقام آقاي حسيني وهيئت همراه در مناطق سیل زده استان مازندران
دکتر كاردگر در ادامه سفر به استان هاي مازندران وگلستان در روستاهای سیل زده حاضر و از نزدیک در جریان خسارت های وارد شده قرار گرفت.

مدیرعامل شركت بیمه دانا در گفتگوی رودرو با تعدادی از آسیب دیدگان، بر ضرورت تسريع در ارزیابی و پرداخت خسارت های بیمه شدگان تاکید کردوخسارت تعدادي ازحادثه ديدگان پرداخت گرديد.


به گزارش رسيده شركت بیمه دانا با توجه به شرایط روستاهای آسیب دیده از سیل ، تعداد چندين تیم کارشناسی ارزیاب خسارت متشکل از مدیریت های ستادی و کارشناسان شعب و استانهای همجوار معین به طور همزمان برای تسریع در برآوردها در مناطق سیل زده ازروزهاي اوليه سيل حاضر شدندوبراوردخسارت كردند.

پست های مرتبط

پیام بگذارید