بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره مالیات مقطوع خریداران سکه:

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره مالیات مقطوع خریداران سکه:

🔹نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:

نسبت به خریداران سکه که طی سال 97 سکه خود را دریافت نموده‌اند:

🔷 1. تا بیست سکه دریافتی مشمول مالیات نمی‌باشد.

🔷 2. نسبت به مازاد 20 سکه تا میزان 60 سکه به ازای هر سکه یک میلیون و 500 هزار ریال مالیات مقطوع.

🔷 3. نسبت به مازاد 60 سکه تا میزان 100 سکه به ازای هر سکه 2 میلیون ریال مالیات مقطوع.

🔷 4. نسبت به مازاد 100 سکه تا میزان 200 سکه به ازای هر سکه 2 میلیون و 500 هزار ریال مالیات مقطوع.

پست های مرتبط

پیام بگذارید