بیشترین ریزش شاخص سهام بیمه به رازی رسید

بیشترین ریزش شاخص سهام بیمه به رازی رسید

*صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی مثبت ۲.۵ درصد به پایان رساند.
*بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۰.۳۴ درصد اختصاص یافت .
* بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با ۲.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سینابود که ۰.۱۸ درصد ریخت.
*بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرزبا افزایش ۴.۸۸ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۰.۴۴ درصد بوده است.
*بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۷.۶۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۰۶ درصد بوده است.
* در روز جاری شرکت های بیمه آرمان،تعاون وزندگی باران امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.
*در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمز پوش و ۱۵ شرکت سبزپوش بودند.

پست های مرتبط

پیام بگذارید