بیمه البرز

مدیر عامل بیمه البرز عدم محاسبه بهینه ریسک را یکی از عواقب کمبود نیروی متخصص در صنعت بیمه دانست و گفت: محاسبات ریسک بخصوص در بخش حوادث فاجعه آمیز بسیار تخصصی است و به نظر می رسد در این زمینه صنعت بیمه به نقطه بهینه نرسیده است.

تاجدار تصریح کرد: به طور مثال سوالی که در این زمینه با وقوع سیل 98 می توان مطرح کرد این است که حادثه فاجعه آمیز اخیر یک ریسک است یا چند ریسک؟ به عبارتی این فاجعه تقریبا از 28 اسفند ماه آغاز شده و تا اواخر تعطیلات نوروز تداوم یافته است بنابراین آیا یک ریسک تلقی می شود یا چند ریسک؟

وی تاکید کرد : البته در اینجا نمی خواهم قضاوتی صریح در این خصوص داشته باشم و این می تواند صرفا به عنوان یک سوال مطرح شود تا متخصصین ریسک در خصوص ان تبادل نظر کنند که آیا سیل 98 یک خطر است یا به دلیل تداومش طی روزهای متوالی و شدت و ضعف بارش ها می تواند به چند ریسک تقسیم بندی شود؛ چرا که طی این روزها خسارت ایجاد شده نیز دارای شدت و ضعف بوده است .
تاجدار در ادامه گفت: شناسائی صحیح ریسک ها و اینکه این فاجعه می تواند به چند ریسک تقسیم بندی شود تعهد شرکتهای بیمه را متاثر می سازد.

پست های مرتبط

پیام بگذارید