بیمه مرکزی امکان اعتبارسنجی بیمه گذاران را فراهم کرد

بیمه مرکزی امکان اعتبارسنجی بیمه گذاران را فراهم کرد . نمایش سوابق بیمه ای در تمام رشته ها همراه با خسارات دریافت شده همانند تصویر با ورود کد ملی از امکانات این سامانه است

پست های مرتبط

پیام بگذارید