بیمه ملت

بیمه ملت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۹۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۴۳۳٪ سایر درآمدهای بیمه ای میباشد.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۱۳۱ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

پست های مرتبط

پیام بگذارید