بیمه پارسیان

پارسیان
بیمه پارسیان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۵۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۸۵۱٪ سایر درآمدهای بیمه ای میباشد.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۷۶۶,۵۵۹ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

پست های مرتبط

پیام بگذارید