بیمه پاسارگاد

معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد : سال ۹۷ با تولید ۲۳۰۰‌ میلیارد تومان حق بیمه ۷۴۸ میلیارد تومان خسارت پرداخت کردیم

مدیرعامل بیمه پاسارگاد همچنین در خصوص تأثیر تورم و افزایش قیمت اموال بیمه شده بر سودآوری بیمه ها بیان کرد: تورم روی سودآوری شرکت های بیمه اثر بااهمیتی ندارد. از طرفی به خاطر افزایش ارزش اموال، حق بیمه های دریافتی رشد می کند و از طرف دیگر، هزینه های پرداخت خسارت افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر در شرکت های بیمه، بین حق بیمه دریافتی و خسارت پرداختی تعادل برقرار باشد، تورم کالاها اثر بااهمیتی بر سودآوری بر جای نخواهد گذاشت. اما در صورت عدم تعادل و سنگینی کفه حق بیمه نسبت به خسارت پرداختی، سودآوری شرکت‌ها افزایش خواهد یافت و بالعکس.

پست های مرتبط

پیام بگذارید