بیمه کارافرین

گزارش عملکرد بیمه کارآفرین در سال 97 به روایت مدیرعامل

محمد حیدری مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین همراه با آقایان مهندس آزاد رئیس هیئت مدیره و حجتی عضو هیئت مدیره و معاون امور شعب بیمه کارآفرین، در نشست خبری افتتاح ساختمان و معرفی مدیریت جدید شعبه مازندران بیان کرد: از 1هزار میلیارد تومان پرتفوی درآمدی بیمه کارآفرین در سال 97 بیش از 800 میلیون تومان خسارت پرداخت شد.
وی افزود: 52 درصد بیمه نامه های شرکت بیمه کارآفرین مربوط به بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری است.
حیدری از رونمایی محصول جدید این شرکت در بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری با عنوان “اندوخته دار امید” خبر داد.
مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین بیان کرد: به گواه بیمه مرکزی شرکت بیمه کارآفرین بیشترین اندوخته مالی را بین دیگر شرکت های بیمه دارد.

همچنین مهندس آزاد رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه کارآفرین نیز در این نشست از پرداخت 650میلیون تومان به خانواده شهدای آتشنشان در حادثه پلاسکو خبر داد.

پست های مرتبط

پیام بگذارید