تعطیلات عید فطر چقدر روی دست بیمه گران گذاشت:

تعطیلات عید فطر چقدر روی دست بیمه گران گذاشت:

از ابتدای ۹ خرداد ماه تا ساعت ۲۱ روز ۱۶ خرداد ماه آمار تصادفات جاده ای به شرح ذیل است :

📈تعداد تصادفات :۱۱۹۵ مورد
📈تعداد فوتی :۲۹۰ نفر
📈تعداد مجروحین :۳۱۵۴ نفر

🖋 محاسبات :
▪️خسارت ناشی از دیه فوت = ۷۸ میلیارد تومان
▪️خسارت ناشی از دیه نقص عضو مجروحین (با تخمین متوسط ۱۵ درصد دیه)=۱۲۸ میلیارد تومان
▪️خسارت مالی (برآورد هر خسارت جاده ای ۵ میلیون تومان )= ۶ میلیارد تومان
⭕️جمع برآورد خسارت =۲۱۲ میلیارد تومان
🛠:هزینه ساخت هر کیلومتر جاده سازی و بزرگراه(۳۰۰ میلیون تومان )
💰نتیجه :
با خسارت تحمیلی به صنعت بیمه فقط طی مدت شروع آغاز سفر های تعطیلات عید فطر تا امروز می شود بیش از ۷۰۰ کیلومتر آزاد راه ایجاد کرد.!!!/

پست های مرتبط

پیام بگذارید