جزئیاتی از نامه معمارنژاد به بزرگ اصل در خصوص بیمه های دولتی

جزئیاتی از نامه معمارنژاد به بزرگ اصل در خصوص بیمه های دولتی

مورخ 98/3/5 نامه ای از سوی معمار نژاد معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد به موسی بزرگ اصل رئیس سازمان حسابرسی ارسال شده که ضمن تاکید بر لزوم اجرای حاکمیت شرکتی در بیمه ایران و بیمه های آسیا ، البرز و دانا و همچنین بانکهای دولتی بر چند شاخص دیگر نیز تاکید شده است.

ایران استعلام : وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در جمع مدیران عامل بانک های دولتی بر لزوم اجرای حاکمیت شرکتی در بانک ها و تفکیک مسئولیت ریاست هیأت مدیره از مدیریت عامل بانک، تاکید کرد.

وی یادآور شد: من به خوبی واقفم که ممکن است برخی مدیران، اجرای حاکمیت شرکتی در بانک ها را مترادف با سلب اختیارات و تضعیف جایگاه مدیرعامل قلمداد کنند اما باید پذیرفت، این امر موجب افزایش بهره وری، اصلاح ساختارهای نادرست و از همه مهم تر، مصونیت مدیران عامل از برخی فشارها و توقعات ناصحیح خواهد شد.

این گفته های وزیر اقتصاد در جمع مدیران عامل بانکهای دولتی این مهم را نشان می دهد که اهمیت اجرای حاکمیت شرکتی در بیمه های دولتی نیز باید از سوی وزارت اقتصاد جدی گرفته شود.

البته مورخ 98/3/5 نامه ای از سوی معمار نژاد معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد به موسی بزرگ اصل  رئیس سازمان حسابرسی ارسال شده  که ضمن تاکید بر لزوم اجرای حاکمیت شرکتی در بیمه ایران و بیمه های آسیا ، البرز و دانا و همچنین بانکهای دولتی بر چند شاخص دیگر نیز تاکید شده است.
در این نامه علاوه برحاکمیت شرکتی بر ضرورت پیاده سازی مدیریت ریسک ، تحول دیجیتال ،core banking ،core insurance   مورد اشاره قرار گرفته و تاکید شده که شرکتهای بیمه و بانک ها باید موارد مذکور را لحاظ کنند.

  بیمه مرکزی در زمان عبدالناصر همتی ، آیین نامه 93 یا همان ایین نامه حاکمیت شرکتی را به تصویب شورای عالی بیمه رساند که شرکتهای بیمه دولتی و غیر دولتی را موظف به اجرای این ایین نامه کرد.
 
به نظر می رسد سخن وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه برخی مدیران، اجرای حاکمیت شرکتی را مترادف با سلب اختیارات و تضعیف جایگاه مدیرعامل قلمداد کنند ، دور از واقعیت نیست .

از طرف دیگر در نامه معمار نژاد به مدیر عامل سازمان حسابرسی در رونوشتی به  شرکتهای بیمه دولتی  بر راه اندازی core insurance تاکید شده است نکته ای که در حال حاضر پاشنه آشیل شرکتهای بیمه دولتی محسوب می شودچرا که هنوز نتوانسته اند سیستم یکپارچه بیمه گری به معنی واقعی و مبتنی بر اصول و استانداردهای بین الملی را پیاده ساز ی کنند.
در این نامه همچنین بر پیاده سازی مدیریت ریسک نیز تاکید شده همان فرایندی که امروزه بسیاری از شرکتهای بیمه و بخصوص شرکتهای بیمه دولتی از فقدان ان رنج می برند.

یکی از استانداردهای دیگری که در نامه معماری نژاد به بزرگ اصل قابل توجه است پیاده سازی استاندارد گزاشگری مالی بین المللی است.
به نظر می رسد ، در صورت پیاده سازی این استاندارد ، صورتهای مالی شرکتهای بیمه دولتی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شود و در اینجا رقم واقعی کسری ذخایر ابن شرکتها اشکار خواهد شد، اگر چه با توجه به شرایط فعلی اجرای این استاندارد نیازمند ناظر و قانونگذاری شجاع است.
  به گفته کارشناسان اجرای ای اف ار اس 17 اثرات بسیاری بر سود و زیان شرکت‌ها وارد می‌کند که بهتر است 3، 4 سال باقی مانده تا اجرای کامل اثرات آنرا مستهلک نمائیم تا در نهایت شرکت‌های بیمه در سال 2021 با هزینه‌ها و فشار بالا مواجه نشوند. 
با توجه به انچه گذشت، وزیر اقتصاد بر پیاده سازی فرایند حاکمیت شرکتی در بانکهاو بیمه های دولتی مصر به نظر می رسد و باید دید مقاومتها در ایجاد این فرایند تا چه اندازه اجرای آن را با وقفه روبرو می کند.

پست های مرتبط

پیام بگذارید