دکتر غلام رضا سلیمانی

دکتر غلامرضا سلیمانی _صبح امروز با استقبال رسمی مقامات بلندپایه استانی، نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، رییس شورای هماهنگی صنعت بیمه و مدیران شرکت های بیمه وارد تبریز شد

پست های مرتبط

پیام بگذارید