رتبه بندی شرکتهای بیمه بر اساس حق بیمه صادره در سال 97

رتبه بندی شرکتهای بیمه بر اساس حق بیمه صادره در سال 97 / پنج شرکت اول بازار در تولید حق بیمه کدامند؟

بر اساس اطلاعات منتشر شده 15 شرکت بیمه، حق بیمه صادره بخش خصوصی صنعت بیمه در سال 97 از رتبه یک تا پنج به شرکتهای آسیا ، دی ، دانا ،البرز و پاسارگاد تعلق می گیرد.

به گزارش از ایران استعلام به نقل از ریسک نیوز،بر اساس اطلاعات منتشر شده 15 شرکت بیمه تا این لحظه ، حق بیمه صادره بخش خصوصی صنعت بیمه در سال 97  از رتبه یک تا پنج به شرکتهای آسیا ، دی ، دانا ،البرز و پاسارگاد تعلق می گیرد.

بیمه اسیا با رشدی 24 درصدی ، بیمه دی با رشدی 53درصدی ، بیمه دانا با رشدی 28درصدی ، بیمه البرز با رشدی 17درصدی و پاسارگاد با رشدی 42 درصدی صدر جدول بالاترین نرخ رشد حق بیمه را به خود اختصاص دادند.
گفتنی است هنوز اطلاعات سایر شرکتها منتشر نشده است.

گفتنی است با انتشار سایر شرکتهای بیمه این جدول کامل می شود.

پست های مرتبط

پیام بگذارید