رشد ۴۲ درصدی تولید حق بیمه تولیدی در بیمه پاسارگاد سال ۱۳۹۷

رشد ۴۲ درصدی تولید حق بیمه تولیدی در بیمه پاسارگاد سال ۱۳۹۷

بررسی مبلغ حق بیمه‌های دریافتی شرکت‌های بیمه در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد حق بیمه‌ها نسبت به سال ۱۳۹۶ رشد داشته است

پست های مرتبط

پیام بگذارید