زائران حرم مطهر امام خمینی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند

زائران حرم مطهر امام خمینی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند
کنسرسیوم بیمه ایران ، آسیا، البرز و دانا مجری بیمه زائرین 14 و 15 خرداد

پوشش بيمه عمر خطر فوت ، بيمه حادثه خطرهای فوت و نقص عضو کلي و جزئي دائم ، بيمه مسووليت خطرهای فوت. و نقص عضو کلي و جزئي دائم بیمه شدگان در صورت احراز مسووليت توسط مراجع ذيصلاح و جبران هزينه هاي پزشکي ناشي از حوادث ، تحت پوشش بيمه قرار گرفت.
.
حداکثر تعهد بيمه گر براي فوت در بخش بيمه عمر براي هر نفر ۱۳۰ ميليون ريال، حداکثر تعهد بيمه گر براي فوت و نقص عضو کلي و جزئي دائم در بخش بيمه حوادث براي هر نفر ۲۶۰ميليون ريال ، حداکثر تعهد بيمه گر براي فوت و نقص عضو کلي و جزئي دائم در بخش بيمه مسووليت براي هر نفر تا ديه قانوني و حداکثر تعهد جبران هزينه هاي پزشکي ناشي از .حوادث مشمول بیمه براي هر نفر ۳۰ميليون ريال مي باشد.

پست های مرتبط

پیام بگذارید