سلیمانی از حضورش در مجامع شرکتهای بیمه خبر داد

سلیمانی از حضورش در مجامع شرکتهای بیمه خبر داد

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر برپایی به هنگام مجامع شرکت های بیمه، تصریح کرد: در راستای اجرای طرح مثلثی و همچنین اهمیت موضوع حفظ منافع شرکتها، شخصا در تمامی جلسات بررسی صورت های مالی ارائه شده توسط شرکتها حضور خواهم داشت.

پست های مرتبط

پیام بگذارید