مدیرعامل شرکت بیمه کوثر خبر داد:

مدیرعامل شرکت بیمه کوثر خبر داد:

بیمه کوثر به حادثه‌‌دیدگانی که در سیل اخیر واحدهای مسکونی و منازل آنان آسیب‌ دیده است حداکثر تا یک‌میلیارد ریال خسارت براساس شرایط مندرج در قرارداد و تعهد شرکت خسارت پرداخت می‌‌کند.

پست های مرتبط

پیام بگذارید