کد یکتای صدور

با تکمیل کد یکتای صدور؛

کد یکتای خسارت در نیمه اول سال 98 راه اندازی می شود / ایجاد لیست سیاه بیمه گذاران بد حساب در سنهاب

پس از تکمیل فرایند صدور کد یکتا برای بیمه نامه ها از نیمه اول سال 98 کد یکتای خسارت نیز عملیاتی می شود./

به دنبال تکمیل اقدامات نرم افزاری بیمه مرکزی ، لیست شرکت‌ها و بیمه‌گذاران حقیقی و حقوقی‌ای که در مورد خسارت، کار متقلبانه‌ای انجام داده‌اند در سامانة سنهاب شناسایی شده و به شرکت‌های بیمه‌ای اعلام خواهد شد.

برای بیمه‌گزاران بدحساب سامانه‌ای ایجاد شده تا شرکت‌های بیمه‌گر قبل از مواجهه با بیمه‌گزار و بستن قرارداد به سامانة سنهاب مراجعه و وضعیت حساب بیمه‌گذار را استخراج کنند

پست های مرتبط

پیام بگذارید