اطلاعات بیمه

آیا افرادی که به میل و اراده خود بیکار می‌شوند، می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند؟

خیر، غیرارادی بودن بیکاری، ملاک اصلی برقراری حمایت‌های قانونی برای بیمه‌شدگان بیکار است، بنابراین کارگری که به میل خود، کار خود را ترک می‌کند، نمی‌تواند از این حمایت‌ها برخوردار شود.

پست های مرتبط

پیام بگذارید