اطلاعات خسارت

چنانچه يك خودرو در حين يدك شدن دچار حادثه شود نحوه پرداخت خسارت به چه صورت خواهد بود؟
(ماده 39 آئين نامه تاسيس و بهره برداري از موسسات ترابري – يدك كشي ، ماده 85 ، و 117 آئين نامه راهنمائي و رانندگي )

بعضاً پيش مي آيد كه يك خودرو در حين يدك شدن توسط خودرو يدك كش دار دچار خسارت ميشود ، در اين قبيل حوادث ابتدا بررسي شود كه خسارت وارد شده بعلت خطاي راننده بوده است يا نقص فني در اتصالات يدك كش كه حالت هاي ذيل به وجود مي آيد:
1-چنانچه خسارت در اثر خطاي راننده خودروي يدك كش بوده است و اين موضوع به تأييد افسر ترسيم كننده كروكي رسيده باشد خسارت وارده شده به خودروي زيان ديده(چه خودروي كه در حال يدك شدن اسي و يا هر خودروي ديگر) مي بايست از محل بيمه شخص ثالث خودروي يدك كش ، در صورت مقصر بودن پرداخت گردد.
2-چنانچه خسارت به خودرو در حال يدك شدن در اثر نقص در اتصالات يدك كش مانند پاره شده زنجيرجرثقيل و يا شكستن مهار به وجود آمده است خسارت مي بايست از محل بيمه مسئوليت تجهيزات خودروي يدك كش پرداخت شود.
در واقع يك خوردوي يدك كش دو نوع بيمه مسئوليت متفاوت و مجزا خريداري مي نمايد يكي مربوط به بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در مقابل اشخاص ثالث و ديگري بيمه مسئوليت مربوط به متعلقات يدك كش مانند جرثقيل دستي ، زنجيرها و مهار كننده ها خواهد بود كه اين بيمه مسئوليت صرفاً در مواقعي جبران خسارت خواهد نمود كه حادثه در اثر نقص آن متعلقات باشد.

پست های مرتبط

پیام بگذارید