برای گرفتن هزینه عینک چند روز مهلت داریم؟ از کجا باید این هزینه را دریافت کرد ؟

برای گرفتن هزینه عینک چند روز مهلت داریم؟ از کجا باید این هزینه را دریافت کرد ؟

پاسخ👇

مهلتی برای پرداخت وجود ندارد. با داشتن نسخه پزشک و فاکتور و شماره حساب به شعبه بیمه پردازی خود مراجعه نمایید جهت دریافت مبلغی از هزینه خرید عینک.

پرداخت هزینه عینک صرفاً به مستمری بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی درصورتیکه از تاریخ آخرین پرداخت هزینه های مذکور حداقل «10» سال گذشته باشد، برای یکبار دیگر مقدور می باشد.

پست های مرتبط

پیام بگذارید