آموزش فروش ومهارت_ارتباطی

آموزش فروش ومهارت_ارتباطی

چه چیزی شما را به شنونده ای ضعیف تبدیل می کند؟

▪️وقتی توجه تان را به مسئله ای در خانه یا کار منحرف کنید و رشته ی کلام طرف مقابل را از دست بدهید!

▪️وقتی دائم در این فکر باشید بعد که نوبت شما شد، چه بگویید!

▪️وقتی به ندرت به چشمان طرف مقابل نگاه کنید.

▪️وقتی نتوانید خستگی و کسالت خود را پنهان کنید: به ساعت خود نگاه کنید،پا به پا شوید،به این ور آن ور اتاق نگاه کنید.

▪️وقتی در اولین فرصت توپ گفتگو را بقاپید و با آن بدوید، حتی اگر کارتان به معنای قطع رشته ی کلام طرف مقابل باشد. در واقع بیش از آنکه گوش کنید حرف بزنید.

▪️وقتی مرتب جملات شخص مقابل را تمام کنید. این کار توهین آمیز، رئیس وار و عصبانی کننده است.

▪️وقتی در واقع به موضوع صحبت طرف مقابل علاقمند نباشید و بنابراین موضوع صحبت را عوض کنید.

▪️وقتی پرسش های زیادی می کنید که موجب آزردن، عذاب دادن و از نفس افتادن طرف مقابل می شود.وقتی بسیاری از پرسش های شما راجع به مسائلی جزئی است که در اصل اهمیت ندارند.

▪️وقتی مشغول قضاوت درباره ی طرف مقابل هستید: او الان گفت این موضوع بین من و تو بماند؛ شلوارش پر از چین و چروک است؛ صدایش خیلی بلند و آزاردهنده است و….یادتان باشد طرف مقابل شما اغلب این طرز برخورد منفی شما را احساس می کند. او در واقع نمی داند چه اتفاقی افتاده است، ولی فکر می کند که دیگر وقتش را با شما سپری نخواهد کرد.

▪️وقتی علاقه دارید در هر چیزی یک قدم جلوتر از او باشید. اگر او یک کتاب خوب را مطالعه کرده است،شما دو کتاب خوب خوانده اید. اگر او در یک مسابقه حرفه ای ورزشی حضور داشته است، شما تمام بلیت های یک فصل ورزشی را خریده اید!

▪️وقتی در اداره مشغول صحبت با یک نفر دیگر هستید، و هم زمان به چند وظیفه ی مختلف می پردازید. به این ترتیب چند کار را با هم انجام می دهید: فکر می کنید در حالی که گزارش هایتان را هم بایگانی می کنید، نامه های خروجی را روی هم جمع می کنید، و رایانه تان را بارگذاری می کنید.

▪️وقتی کامل ساکت هستید. چنین وانمود می کنید که گوش دادن به معنای لب از سخن فروبستن است، در حالی که طرف مقابل شما دوست دارد دو سه کلامی از شما بشنود.

پست های مرتبط

پیام بگذارید