بازاریابی صحیح چیست؟

بازاریابیصحیحچیست؟

یک بازاریاب هیچ وقت متنی از پیش تهیه شده را همه جا بازگو نمی کند بلکه با در نظر گرفتن شخصیت و شرایطِ مشتری بهترین شیوه برای ارائه ی مطلب را انتخاب می کند.

خریدار دوست دارد خرید کند نه اینکه چیزی را به آن بفروشند.

وقتی به شکل مستقیم و بدون درخواست و میل به مخاطب محصولی را معرفی کنید، او احساس خوبی نمیکند مخصوصا در حال حاضر که بمباران تبلیغات وجود دارد.

پست های مرتبط

پیام بگذارید