فرق بین «دیه» و«ارش»

فرق بین «دیه» و«ارش»

✅در فرآیند بررسی حوادث ، در بسیاری از مواقع صحبت از دیه و ارش به میان می آید که برای آشنا شدن با این دو واژه ، تعریف این دو که در قانون مجازات اسلامی آمده است ، عینا ً در زیر درج می گردد

🔵قانون مجازات اسلامي

ماده 17- ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي‌شود.

🔵قانون مجازات اسلامي

ماده 449- ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌ‌عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي‌كند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اينكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.


🔵کارشناس استاد غلامرضا بخارایی

پست های مرتبط

پیام بگذارید