گزارشی از جلسه چهارم نشست های دوشنبه های بیمه ای :

گزارشی از جلسه چهارم نشست های دوشنبه های بیمه ای :

چهارمین نشست دوشنبه های بیمه ای ،حول محور [نوآوری در محصول و روشهای ارائه خدمات بیمه ] با حضور همکاران بیمه ای برگزار گردید .
نشست این هفته در دانشگاه امیر کبیر برگزارشد و بر اساس روش توافق شده ، پس از بیان مقدمه ای از جلسه قبل و موضوع جلسه در حال برکزاری،هر یک از همکاران پنج دقیقه اول را به بیان نظرات خود پیرامون موضوع جلسه امروز پرداختند و در بین دو نیمه اول و دوم نوبت هر همکار ، جمع بندی بخش اول صورت گرفت و در دور بعد هریک از همکاران پیشنهادات اجرایی و کاربردی خود را مطرح نمودند .

در این جلسات،همه حضار وقت گفتگو دارند مگر اینکه بخواهند وقت خویش را به دیگری واگذار نمایند و نظم و ترتیب و پذیرایی ساده از میثاق آن است.

دراین نشست ، ابتدا عوامل آمیخته بازاریابی خدمات توضیح داده شد و هرگونه نوآوری در محصول و یا در روشهای خدمات دهی در بازار بیمه بر اساس ماتریس بوستون و در چارچوب همین هفت عامل چگونگی پیاده سازی توسط شرکت های بیمه و شبکه کارگزاری و نمایندگی ها در یک فرآیند مشترک با مطالعات تطبیقی تشریح گردید .

طوفان فکری ایجادشده در این نشست ها و پیشنهادات حاوی نکات جدید مثبت در حوزه فنی ، حقوقی ، بازاریابی به وضوح بچشم میخورد .

همکاران از تجربیات خویش و مطالعات موردی طرح موضوع مینمایند و راهکارهای پیشنهادی برای رسیدن به مطلوبیت در بازار بیمه در هر مورد را تشریح مینمایند.

امروز در حین گفتگوها ، همکاران از نحوه برگزاری نمایشگاه بانک ، بورس ، بیمه امسال و راهکارهای بهتر برگزار شدن آن برای خانواده صنعت بیمه در سال آتی گفتند ، از نیازهای آموزشی شبکه توزیع ، از مشکلات کارمزدهای پلکانی و کسر از کارمزد و هزینه های سرسام آور دفاتر و مشکلات اینچنین – از عدم تقارن اطلاعات بین شبکه توزیع و شعب و ستادهای شرکت های بیمه و بیمه گذاران -از کمبود تبلیغات صنعت بیمه – از نیاز به نشست های مشترک با مدیران صنعت بیمه برای تبادل اندیشه با توجه به ضرورت اصلاح رویه ها و نوآوری در محصولات و خلق زنجیره ارزش برای بیمه گذاران با کمک شرکت های بیمه سخن گفتند .

نشستی پر بار و محتوی مطالب عدیده حرفه ای حول محور موضوع دستور جلسه بود و خوشبختانه هر جلسه نسبت به جلسات قبل مفید تر و کاربردی تر میشود .

فرازهای سخنان شرکت کنندگان توسط همکار محترم جناب آقای ایرجی ، کارگزار بیمه بعنوان دبیر فرهنگی نشست تنظیم و روزهای آتی به اطلاع همکاران خواهد رسید .

از کلیه خانواده شبکه توزیع و ذینفعان صنعت بیمه دعوت میگردد به این نشست ها تشریف بیاورند و در ترویج گفتگوهای سازنده پیرامون بازار بیمه- مطالعات ریسک – رشد و توسعه فرهنگ بیمه و ارتقا بازار بیمه مشارکت داشته باشند .

موضوع نشست بعدی ، جلسه پنجم 《نوآوری در نحوه و تنوع توزیع خدمات بیمه با توجه به ضرورت نواوری در محصول و تلاش در مسیر افزایش سهم بازار بیمه از تولید ناخالص داخلی 》خواهد بود .

مقدم همکارانی که به این نشست ها میپیوندند گرامیست.

پست های مرتبط

پیام بگذارید