ماحصل هفده ساله بیمه حافظ در یک نگاه

ماحصل هفده ساله بیمه حافظ در یک نگاه // سازمان منطقه آزاد کیش از بیمه حافظ چه می داند؟ شرکت بیمه ای که در سایه ظرفیتها و قابلیتهای موجود در مناطق آزاد می توانست در امر توسعه و تعمیم امر بیمه گری سهیم باشد ؛ اما پس از گذشت هفده سال به شرکتی زیان ده با کسری ذخائر و مطالبات معوق تبدیل شده که زیان انباشته این شرکت را به قعر جدول توانگری مالی سوق داده است و متاسفانه فقدان برنامه استراتژیک و روزمرگی این شرکت 17 ساله را در…

ادامه مطلب

بازی با آمار و اقناع ذهن مخاطب تا کی؟

بازی با آمار و اقناع ذهن مخاطب تا کی؟ / بیمه گذاران ناظران همیشه بیدارند؟! اقناع ذهن مخاطب از سوی مدیران کلیدی در شرکتهای بیمه گاها برای نمایش چشم نواز دوران مدیریتی صورت می گیرد که به نظر می رسد این تلاش نیز آب در هاون کوبیدن است چرا که نهادهای نظارتی و مدیران بیمه ای همه بر نحوه مدیریتها اشراف دارند اگرچه که رانتهای مدیریتی اغلب سبب می شود نهادهای نظارتی بالادستی بر اگاهی های خود سرپوش گذارند. به گزارش ایران استعلام” مدتهاست که دستکاری و بازی با امار…

ادامه مطلب

سندروم تسخیر صندلی در صنعت بیمه :کدام گزینه انتخابی از گردونه رقابت حذف می شود؟

زمانیکه سود از عملکرد شرکت بیمه کسب نمی شودخودبخود تعاملات رانتی و سفارشات افزایش پیدا می کندچرا که افرادی که زمینه ساز ایجاد رانتها بوده اند انتظاراتی دارند که باید توسط فرد سفارش شده براورده شوداز جمله انتصابات! به گزارش ایران استعلام، در یک ساله اخیر 15 شرکت بیمه در معرض تغییر مدیرعامل قرار گرفت که اگر تغییرات مدیریتی در هیات مدیره و مدیران کلیدی و میانی شرکتهای بیمه به آن اضافه شود در نوع خود می تواند به رکوردی در سونامی مدیریتی تبدیل شود. این حجم وسیع از تغییرات…

ادامه مطلب

بیمه اتومبیل و انواع ان

ایران استعلام، بیمه اتومبیل شامل موارد زیر می باشد که به کلیه افراد حقیقی و حقوقی ارائه می گردد : الف : بیمه نامه بدنه اتومبیل در این نوع بیمه نامه خسارات وارد به اتومبیل بیمه شده جبران می گردد. در بیمه بدنه اتومبیل خطرات بیمه شده شامل موارد زیر می باشد : 1- خطرات اصلی بدنه اتومبیل : 1-1 – حادثه ـ آتش سوزی ـ سرقت کلی خودرو. 2- خطرات اضافی بدنه اتومبیل : 1-2 – سرقت در جا وسائل و تجهیزات  2-2 – شکست شیشه بدون حادثه  3-2…

ادامه مطلب