تاریخچه بیمه در ایران

در گذشته‌های دور، اولین نمونه‌های بیمه در ایران باستان یافت شده است. طبق پژوهش‌های باستان ‌شناسان و لوحه‌ها و اسناد به دست آمده، تخت جمشید فارغ از تمام شگفتی‌‌هایش از یک جنبه انسانی نیز نسبت به بناهای هم عصر خود برخوردار است. براساس خشت نوشته‌های پیدا شده در تخت جمشید، تمام کسانی که در تخت جمشید کار می‌کردند وحقوق می‌گرفتند در آن زمان بیمه بوده‌اند. بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به‌منظور سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد معدود بین همه افراد…

ادامه مطلب

ده سال از تدوین منشور اخلاقی صنعت بیمه می گذرد

ده سال از تدوین منشور اخلاقی صنعت بیمه می گذرد/ بیمه گران در اخلاق چه نمره ای گرفتند +مفاد منشور سنجش میزان موفقیت و اثر گذاری تدوین منشور اخلاقی صنعت بیمه توسط سندیکای بیمه گران در سال 87 و عمر ده ساله ان با توجه به مستندات و اقدامات بیمه گران نشان می دهد، صنعت بیمه نتوانسته به اخذ نمره قبولی نائل آید./یکی از نکات مهمی که در این منشور بر ان تاکید شده التزام و تعهد به نرخ ها و شرایط بیمه نامه است همان چیزی که پای صنعت…

ادامه مطلب