چند نکته در مورد آزمون های بیمه مرکزی

چند نکته در مورد آزمون های بیمه مرکزی تعداد سئوالات آزمون ۱۰۰ سئوال خواهد بود و نمره حد نصاب برای قبولی ۶۰ از ۱۰۰ می باشد سئوالات آزمون نمره منفی ندارد بعد از قبولی در آزمون از داوطلبان برای مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد داوطلبان برای شرکت در آزمون منابع اعلام شده را مطالعه و بعد از آن بانک سئوالات را تمرین نمایند شرکت در آزمون ارتباطی به تعداد فروش بیمه نامه ندارد و همه افراد حتی آن دسته از افرادی که هیچ سابقه ای در صنعت بیمه…

ادامه مطلب