آموزش فروش ومهارت_ارتباطی

آموزش فروش ومهارت_ارتباطی چه چیزی شما را به شنونده ای ضعیف تبدیل می کند؟ ▪️وقتی توجه تان را به مسئله ای در خانه یا کار منحرف کنید و رشته ی کلام طرف مقابل را از دست بدهید! ▪️وقتی دائم در این فکر باشید بعد که نوبت شما شد، چه بگویید! ▪️وقتی به ندرت به چشمان طرف مقابل نگاه کنید. ▪️وقتی نتوانید خستگی و کسالت خود را پنهان کنید: به ساعت خود نگاه کنید،پا به پا شوید،به این ور آن ور اتاق نگاه کنید. ▪️وقتی در اولین فرصت توپ گفتگو را…

ادامه مطلب