بیمه مرکزی امکان اعتبارسنجی بیمه گذاران را فراهم کرد

بیمه مرکزی امکان اعتبارسنجی بیمه گذاران را فراهم کرد . نمایش سوابق بیمه ای در تمام رشته ها همراه با خسارات دریافت شده همانند تصویر با ورود کد ملی از امکانات این سامانه است

ادامه مطلب

آخرین اطلاع رسانی رئیس ستاد فرمان امام از وضعیت پرداخت خسارت منازل مسکونی استان لرستان

آخرین اطلاع رسانی رئیس ستاد فرمان امام از وضعیت پرداخت خسارت منازل مسکونی استان لرستان رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بیمه‌ی مسکن‌های روستایی قبل از وقوع سیل در دستور کار ما قرار داشت. در کشور ۳۵۰ هزار مسکن روستایی را از طریق بیمه‌ی برکت، بیمه کرده‌ایم که از این تعداد، ۱۴۰ هزار مسکن در استان خوزستان و ۹۰ هزار مسکن در استان لرستان است. به گزارش ریسک نیوز،رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام میگوید این ستاد ۳۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی را بیمه کرده که ۲۵۰ هزار واحد آن در…

ادامه مطلب