در نشست خبری بیمه باران مطرح شد

در نشست خبری بیمه باران مطرح شد بیمه باران ، بیمه نامه های زندگی انحصاری عرضه خواهد کرد که ظرف 5 سال به بازدهی می رسند بیمه نامه های زندگی کوتاه مدت بیمه باران با قابلیت انتخاب نوع سرمایه گذاری متناسب با سبد سرمایه گذاری مدنظر مشتری

ادامه مطلب