گام به گام بسوی شفافیت

شرکت های دولتی ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه اطلاعات شدن معاون اول رییس جمهوری با ارسال بخشنامه‌ای، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها را ملزم به بارگذاری اطلاعات در «سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی» کرد/ ایرنا

ادامه مطلب