پنجمین جلسه دوشنبه های بیمه ای

پنجمین جلسه دوشنبه های بیمه ای با حضور خانم معصومه آقاپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ” و آقای زاهد نیا معاون فنی بیمه ایران برگزار شد . متاسفانه جای خالی مدیران صنعت بیمه مشهود بود. به گفته برگزارکنندگان از مقامات بیمه ای دعوت شده بود که هیچکدام حضور نیافتند. گفتنی است این نشست استثنا به دلیل جلسه علنی مجلس امروز برگزار شد. زاهد نیا ،معاون فنی بیمه ایران؛ شرکت های بیمه ای می توانند ضمانت نامه های بیمه ای صادر کنند

ادامه مطلب

گزارشی از جلسه چهارم نشست های دوشنبه های بیمه ای :

گزارشی از جلسه چهارم نشست های دوشنبه های بیمه ای : چهارمین نشست دوشنبه های بیمه ای ،حول محور [نوآوری در محصول و روشهای ارائه خدمات بیمه ] با حضور همکاران بیمه ای برگزار گردید . نشست این هفته در دانشگاه امیر کبیر برگزارشد و بر اساس روش توافق شده ، پس از بیان مقدمه ای از جلسه قبل و موضوع جلسه در حال برکزاری،هر یک از همکاران پنج دقیقه اول را به بیان نظرات خود پیرامون موضوع جلسه امروز پرداختند و در بین دو نیمه اول و دوم نوبت…

ادامه مطلب