ده سال از تدوین منشور اخلاقی صنعت بیمه می گذرد

ده سال از تدوین منشور اخلاقی صنعت بیمه می گذرد/ بیمه گران در اخلاق چه نمره ای گرفتند +مفاد منشور سنجش میزان موفقیت و اثر گذاری تدوین منشور اخلاقی صنعت بیمه توسط سندیکای بیمه گران در سال 87 و عمر ده ساله ان با توجه به مستندات و اقدامات بیمه گران نشان می دهد، صنعت بیمه نتوانسته به اخذ نمره قبولی نائل آید./یکی از نکات مهمی که در این منشور بر ان تاکید شده التزام و تعهد به نرخ ها و شرایط بیمه نامه است همان چیزی که پای صنعت…

ادامه مطلب

کاندیداتوری ایرج ندیمی بر سندیکای بیمه گران و پرشی دوباره به پارلمان!

کاندیداتوری ایرج ندیمی بر سندیکای بیمه گران و پرشی دوباره به پارلمان! از انجا که گویا ابوذر ندیمی در برنامه های آتی اش ، رجعت دوباره به مجلس شورای اسلامی را هدف گذاری کرده ، گویا سندیکای بیمه گران می تواند جایگاه آرام و بی سروصدائی برای آمادگی وی جهت حضور دوباره در پارلمان باشد تا بار دیگر مجلس نشینی در کارنامه کاری وی ثبت شود. به گزارش ایران استعلام و ب نقل از ریسک نیوز،در حالیکه اواخر اسفند سال 97 و همزمان با پایان دوره دو ساله دبیرکلی علیپور…

ادامه مطلب