کاندیداتوری ایرج ندیمی بر سندیکای بیمه گران و پرشی دوباره به پارلمان!

کاندیداتوری ایرج ندیمی بر سندیکای بیمه گران و پرشی دوباره به پارلمان! از انجا که گویا ابوذر ندیمی در برنامه های آتی اش ، رجعت دوباره به مجلس شورای اسلامی را هدف گذاری کرده ، گویا سندیکای بیمه گران می تواند جایگاه آرام و بی سروصدائی برای آمادگی وی جهت حضور دوباره در پارلمان باشد تا بار دیگر مجلس نشینی در کارنامه کاری وی ثبت شود. به گزارش ایران استعلام و ب نقل از ریسک نیوز،در حالیکه اواخر اسفند سال 97 و همزمان با پایان دوره دو ساله دبیرکلی علیپور…

ادامه مطلب